Om oss

Projektpartners har valts ut med tanke på projektets två huvudsakliga aspekter:

  • behovet att förstå och möta användarnas krav
  • och tillgången till den teknologi som är nödvändig för att tillmötesgå dem.

Det är viktigt att poängtera att konsortiet har satts samman utan att kunskapsluckor uppstått. Vidare är varje partner involverad i alla projektets forsknings- och utvecklingsområden, vilket i hög grad reducerar kostnaderna. Projektets resurser utnyttjas för att skapa ett ramverk och verktyg som utnyttjar ramverket.

Puzzle with names of all partners